MENU
< Tilbage

GENERALFORSAMLING KHKG 201919-03-2019 - 13:52

Der indkaldes til ordinær generalforsamling tirsdag den 30. april 2019 kl. 18.30.

Sted: I Cafeen på Center for Kultur - Fritid og Borgerservice, Skolegade 1, 4220 Korsør.

Dagsorden iflg. vedtægterne


Bestyrelsesmedlemmer på valg:

Iben Lauersen, modtager genvalg

Grethe Veggerby, modtager genvalg


Stemmeberettigede:

Alle medlemmer der har betalt kontingent senest den 10. januar 2019, samt været medlem af klubben i mindst 6 måneder, er valgbare.


Forslag der ønskes behandlet:

I henhold til klubbens love § 11 stk. 3, skal forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, være klubbens formand eller sekretær i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen.


Bestyrelsen


PS Af hensyn til arrangementet vil vi gerne du tilmelder dig på
kontakt@khkg.dk eller sms 40871802 senest den 27. april.

< Tilbage