MENU
< Tilbage

Generalforsamling 201809-04-2018 - 09:12

Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 24. april 2018 kl. 18.30 i ElboHallen’s Cafeteria , Tingvejen 24, Taulov 7000 Fredericia

 

Dagsorden iflg. vedtægterne

Bestyrelsesmedlemmer på valg, villige til genvalg:

Tina Themstrup

Anja Hansen

Bodil Rüsz

 Stemmeberettigede:

Alle medlemmer der har betalt kontingent senest den 10. januar 2018, samt har været medlem af klubben i mindst 6 måneder, er stemmeberettigede.

 Valgbare:

Alle medlemmer der har betalt kontingent senest den 10. januar 2018, samt har været medlem af klubben i mindst 6 måneder, er valgbare.

 Forslag der ønskes behandlet:

I henhold til klubbens love §11,stk 3, skal forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, være klubbens formand eller sekretær i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen.

 

                                                                 Bestyrelsen.

Af hensyn til arrangementet vil vi meget gerne du tilmelder dig til klubbens formand puli@post8.tele.dk eller sms 40871802 senest den 23. april

< Tilbage