MENU
< Tilbage

Generalforsamling 2017 - NY15-02-2017 - 08:28

OBS Ændret dato og nu med sted. KHKG indkalder til generalforsamling 2017 tirsdag den 25. april 2017.

Sted: Madam Bagger, Havnegade 17b, 4220 Korsør.

Tidspunkt: 18:30.

 

Dagsorden i henhold til vedtægterne

 

Bestyrelsesmedlemmer på valg, villige til genvalg:

Iben Lauersen

Michael Laub

 

Stemmeberettigede:

Alle medlemmer der har betalt kontingent senest den 10. januar 2017, samt har været medlem af klubben i mindst 6 måneder, er stemmeberettigede.

 

Valgbare:

Alle medlemmer der har betalt kontingent senest den 10. januar 2017, samt har været medlem af klubben i mindst 6 måneder, er valgbare.

 

Forslag der ønskes behandlet:

I henhold til klubbens love §11,stk 3, skal forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, være klubbens formand eller sekretær i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen.

 

                                    Bestyrelsen.

 

 

 

Af hensyn til arrangementet vil vi meget gerne du tilmelde dig til klubbens formand puli@post8.tele.dk eller sms 40871802 senest den 24. april

 

< Tilbage