MENU
< Tilbage

Generalforsamling 201621-03-2016 - 19:23

Der afholdes ordinær generalforsamling onsdag den 27. april 2016 kl. 18.30 i ElboHallen’s Cafeteria , Tingvejen 24, Taulov 7000 Fredericia

Dagsorden iflg. vedtægterne

 

Bestyrelsesmedlemmer på valg, villige til genvalg:

Ole Wilstrup

Anja Hansen

Bodil Rüsz

 

Stemmeberettigede:

Alle medlemmer der har betalt kontingent senest den 10. januar 2016, samt har været medlem af klubben i mindst 6 måneder, er stemmeberettigede.

 

Valgbare:

Alle medlemmer der har betalt kontingent senest den 10. januar 2016, samt har været medlem af klubben i mindst 6 måneder, er valgbare.

 

Forslag der ønskes behandlet:

I henhold til klubbens love §11,stk 3, skal forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, være klubbens formand eller sekretær i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen.

 

                                                                 Bestyrelsen.

  

Af hensyn til arrangementet vil vi meget gerne du tilmelde dig til klubbens formand puli@post8.tele.dk eller sms 40871802 senest den 26. april

< Tilbage