MENU
< Tilbage

Indkaldelse til generalforsamling 2016 16-04-2016 - 12:43

Onsdag den 27. april 2016 kl. 18.30 i Elbohallens Cafeteria, Tingvejen 24, Taulov, 7000 Fredericia

Dagsorden i henhold til vedtægterne.

 

Bestyrelsesmedlemmer på valg: Ole Wilstrup, Anja Hansen, Bodil Rüsz - alle villige til genvalg og ingen har medlt sig som modkandidater.

Stemmeberettigede: Alle medlemmer, som har betalt kontingent senest 10. januar 2016, samt har været medlem i KHKG i mindst 6 måneder, er stemmeberettigede.

Valgbare: Alle medlemmer, som har betalt kontigent senest 10. januar 2016, samt har været medlem i mindst 6 måneder, er valgbare.

 

Forslag, der ønskes behandlet: I henhold til klubbens love § 11, stk. 3  skal forslag, der ønskes behandlet på Generalforsamlinngen, være klubbens formand eller sekretær i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen.

Der er fremkommet 1 forslag til behandling:

Forslag til beslutning på Generalforsamlingen 2016 fremsendt af Martin Gade Kristensen
KHKG vil arbejde på at ændre DKKs love og regler således, at Avlerne der undersøges for uregelmæssigheder og ulovligheder, herunder dyremishandling, salg af hunde uden chip, fusk med papirer, trusler, m.m. SKAL suspenderes med det samme, som godkendte avlere i KHKG. De må ligeledes ikke fremstå som anerkendte avlere i forbindelse med KHKG f.eks. på hjemmesider og liogn., samt på nogen måde kunne stilles i forbindelse med KHKG.

D.V.S. at sager af denne karakter, ligestilles med sager i offentlige og private virksomheder.

BESTYRELSEN

 

Af hensyn til arrangementet, vil vi meget gerne have, at du tilmelder dig til klubbens formand, puli@post8.tele.dk eller SMS 40871802 senest den 26. april.

< Tilbage