MENU
< Tilbage

Generalforsamling 201715-12-2016 - 09:25

Der afholdes ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2017 kl. 18.30

 

Sted: Kørsor-området

 

Dagsorden i henhold til vedtægterne

 

Bestyrelsesmedlemmer på valg, villige til genvalg:

Iben Lauersen

Michael Laub

 

Stemmeberettigede:

Alle medlemmer der har betalt kontingent senest den 10. januar 2017, samt har været medlem af klubben i mindst 6 måneder, er stemmeberettigede.

 

Valgbare:

Alle medlemmer der har betalt kontingent senest den 10. januar 2017, samt har været medlem af klubben i mindst 6 måneder, er valgbare.

 

Forslag der ønskes behandlet:

I henhold til klubbens love §11,stk 3, skal forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, være klubbens formand eller sekretær i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen.

 

                                    Bestyrelsen.

 

 

 

Af hensyn til arrangementet vil vi meget gerne du tilmelde dig til klubbens formand puli@post8.tele.dk eller sms 40871802 senest den 26. april

 

< Tilbage