MENU

Generalforsamling 2019

Der indkaldes til ordinær generalforsamling tirsdag den 30. april 2019 kl. 18.30.

Sted: I Cafeen på Center for Kultur - Fritid og Borgerservice, Skolegade 1, 4220 Korsør.

Dagsorden iflg. Vedtægterne

Bestyrelsesmedlemmer på valg:
Iben Lauersen, modtager genvalg
Grethe Veggerby, modtager genvalg

Stemmeberettigede:
Alle medlemmer der har betalt kontingent senest den 10. januar 2019, samt været medlem af klubben i mindst 6 måneder, er valgbare.

Forslag der ønskes behandlet:
I henhold til klubbens love § 11 stk. 3, skal forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, være klubbens formand eller sekretær i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen.
Bestyrelsen

PS Af hensyn til arrangementet vil vi gerne du tilmelder dig på kontakt@khkg.dk eller sms 40871802 senest den 27. april.

KHKG's regnskab for 2018

Referat KHKGs generalforsamling 2018

Materiale fra KHKG's Generalforsamling 2017

Generalforsamling 2017 - Indkomne forslag

Generalforsamling 2016

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2016

KHKGs reviderede regnskab for 2015

Materiale fra KHKGs generalforsamling 2015

Formandens beretning

KHKGs regnskab 2014

Forslag til revision KHKGs love vedtaget på KHKGs generalforsamling 29. april 2015

Referat af KHKGs generalforsamling 29. april 2015

Referat af KHKGs generalforsamling 2014

Fredericia, 30. april 2014