MENU

Aflysning af generalforsamling!

!!! Force Majeur !!!

Generalforsamling den 29. april er aflyst


Bestyrelsen i KHKG har været nødsaget til at udsætte den planlagte generalforsamling den 29. april 2020 på ubestemt tid, med henvisning til smittespredning af Corona-virus.

Det giver ingen mening allerede nu at fastsætte en dato, men blot afvente, at vi kommer om på den anden side af Corona epidemien. Klubben vil indkalde til ny generalforsamling når det igen er forsvarligt at samles.

På bestyrelsens vegne

Bodil Rüsz


 

Generalforsamling 2020

Der afholdes ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2020 kl. 18.30

ElboHallen’s Cafeteria, Tingvejen 24, Taulov 7000 Fredericia

Dagsorden iflg. vedtægterne

Bestyrelsesmedlemmer på valg, villige til genvalg:
Jakob Faxholm
Anja Hansen
Bodil Rüsz

Stemmeberettigede:
Alle medlemmer der har betalt kontingent senest den 10. januar 2020, samt har været medlem af klubben i mindst 6 måneder, er stemmeberettigede.

Valgbare:
Alle medlemmer der har betalt kontingent senest den 10. januar 2020, samt har været medlem af klubben i mindst 6 måneder, er valgbare.

Forslag der ønskes behandlet:
I henhold til klubbens love §11 stk 3 skal forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, være klubbens formand eller sekretær i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen.

​​​Bestyrelsen.

Af hensyn til arrangementet vil vi meget gerne du tilmelde dig til klubbens formand puli@post8.tele.dk eller sms 40871802 senest den 28. april

KHKG's regnskab for 2018

Referat KHKGs generalforsamling 2018

Materiale fra KHKG's Generalforsamling 2017

Generalforsamling 2017 - Indkomne forslag

Generalforsamling 2016

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2016

KHKGs reviderede regnskab for 2015

Materiale fra KHKGs generalforsamling 2015

Formandens beretning

KHKGs regnskab 2014

Forslag til revision KHKGs love vedtaget på KHKGs generalforsamling 29. april 2015

Referat af KHKGs generalforsamling 29. april 2015

Referat af KHKGs generalforsamling 2014

Fredericia, 30. april 2014