MENU

Udstillinger i KHKG 2017

Invitation til juleudstillingerne lørdag 25. november 2017

Kære Udstiller!

Klubben for Hyrde - Kvæg og Gårdhunde har hermed fornøjelsen at byde dig velkommen til:
udstilling lørdag den 25. november 2017 i Skensvedhallen, Højelsevej 1B, 4623 LL Skensved

Vi har modtaget din anmeldelse og fremsender hermed kvittering og katalognummer.
De udstillere der ikke har webtilmeldt, får udleveret katalognummer i indgangen.

Vi er rigtig mange og tilmeldingsantallet har været overvældende. Vi har derfor været nødt til at prioritere, og det indebærer, at der kun er adgang for hunde, der skal udstilles. Vi henstiller også til at alle tager behørigt hensyn til andre og ikke optager mere plads end der er nødvendigt.

Juniorhandling kan tilmeldes på dagen.

Indgangen åbner klokken 8.00 Bedømmelserne for udstilling 1 starter kl. 9.00

Udstilling 2 bedømmelserne starter ca.kl.13.00 eller umiddelbart efter udstilling 1 er afviklet.

Ringliste og bedømmelses rækkefølge fremgår af vedhæftede bilag.

Vi ønsker alle rigtig god fornøjelse. Held og Lykke!

Med venlig hilsen

Udstillingsudvalget på dagen

Jens Buch, Iben Lauersen, Erik Hedahl og Bodil Rüsz

Ringliste

Udstillingskalender 2017

Lørdag den 7. oktober, Taulov - AFLYST!

Lørdag den 14. oktober, Aars - dommere: Hans Almgren, Sverige, Marko Ljutic, Kroatien og MArit Sunde, Norge.

Lørdag den 25. november, Køge
Claudio Di Guiliani, Italien, Jean-Jacques Dupas, Frankrig