Fakta om klubben

KHKG er en klub for Hyrde-, Kvæg- og Gårdhunde uden Specialklub, som blev etableret 1. januar 1998. Vi hører under Dansk Kennel Klub (DKK), som er øverste myndighed for os. Det betyder også, at vores internationale tilhørsforhold er FCI - Federation Cynologique International.

Klubben repræsenterer en række hunde fra FCI Gruppe 1 og 2.

Alle racer, der af den ene eller den grund ikke er repræsenteret i særlig stort antal i Danmark, og derfor ikke kan nyde gavn af den masse større racer kan mobilisere til arrangementer mv.

Alle de racer, KHKG har tilknyttet i klubben er hyrde-, kvæg- og gårdhunde.

(Bemærk, at klubben også er hjemsted for fire racer, der er omfattet af listen over forbudte racer i Danmark. Det indebærer bl.a., at der ikke kan stambogføres hunde efter disse racer ligesom det heller ikke er tilladt at importere hundene fra udlandet til Danmark. De racer, det handler om, er: Sydrussisk Ovscharka, Central Asiatisk Ovcharka, Kaukasisk Owcharka og Tornjak. Disse racer kan heller ikke deltage på klubbens udstillinger og andre arrangementer).

KHKGs målsætning

Klubben har bl.a. til formål at:
- fremme ansvarsbevidst avl og opdræt i Danmark af de racer, der er repræsenteret i klubben
- udbrede kendskabet til og forståelse for racerne
- arrangere udstillinger
- arrangere møder, skuer, traveture og socialt samvær
- vejlede interesserede ved anskaffelsen via Racerepræsentanter, Hundeposten og nettet
- udarbejde og udsende hvalpelister
- udgive et klubblad "HUNDEPOSTEN"
- udarbejde og vedligeholde en hjemmeside