Briard

Kort om Briard

En briard er en brugshund og bør på trods af sit lidt pussenusseagtige udseende betragtes som en sådan. Det vil sige, at hunden- og dermed familien- trives bedst, hvis hunden under sin opvækst opdrages til en vis lydighed mod alle i familien. Denne opdragelse, som bør starte, så snart hvalpen er faldet til i sit nye hjem, bør omkring 5-6 måneders alderen udbygges med et hvalpemotivationskursus i en anerkendt forening.

FCI Standard

Opdrættere

Racerepræsentant

Johnny Hansen

Bystævnet 11, Aunslev, 5800 Nyborg

Tlf: 2521 0019

Mail: jhodense@msn.com