Anmeldelse af brugsprøver

Sportshundeudvalget er kontaktperson for prøver der arrangeres I KHKG regi og som skal oprettes via hundeweb.

Fra den 1. Januar 2021 gælder følgende for at få oprettet og afholde prøver I KHKG regi:
Ansvarlig prøveanmelder skal have været medlem af KHKG I 6 måneder på datoen for anmeldelsen.

Prøven skal anmeldes til Sportshundeudvalget på mail senest 2 uger før afholdelsen.

Anmeldelsen skal indeholde følgende informationer:

  • Prøvedato
  • Information om hvilke prøver der kan stilles i
  • Dommer (se DKK’s liste over godkendte brugsprøve dommere)
  • Figurant (figurant skal være mønstret og godkendt I en DKK anerkendt specialklub)
  • Sidste tilmeldingsdato

Prøver oprettes som udgangspunkt med web-tilmelding medmindre andet udtrykkeligt er anført I anmeldelsen.

Når prøven er oprettet på hundeweb får den prøveansvarlige besked fra sportshundeudvalget. Sportshundeudvalget vil herefter sikre at KHKG hjemmeside samt KHKG officielle Facebook side bliver opdateret med information om prøven.

Når prøven er afholdt er den prøveansvarlige ansvarlig for at fremsende den af DKK udarbejdede resultatliste (brugshundesport) til dommeren til godkendelse hvorefter dommeren skal sende denne til – dette senest 1 uge efter prøvens afholdelse.

Ved sportshundeudvalgets modtagelse af den af dommeren godkendte resultatliste (brugshundesport) fremsendes mail med bekræftelse til prøveansvarlig indeholdene information om beløb der skal indbetales til dækning af omkostninger for registrering af prøveresultater hos DKK.

Vedr. figuranter:
Det er altid tilladt at anvende figuranter der er mønstret og godkendt I andre specialklubber.