Brugssport i KHKG

KHKG såvel som mange andre klubber har racer der træner og stiller til prøver/konkurrencer I brugsprøveprogrammet.

Prøvearrangementer og konkurrencer tjener to formål. For det første skal de enkelte hunde ved aflæggelsen af en prøve fremstå som egnede for deres respektive anvendelsesformål. For det andet skal prøverne med henblik på avl bidrage til at opretholde og forbedre hundenes helbredstilstand og evner for brugshundearbejde, generation efter generation og desuden fremme og opretholde hundenes sundhed og kondition.

I en del specialklubber indgår brugsprøverne som en naturlig del af klubbens vurdering af racens brugsegenskaber, og som sådan er de en del af klubbens avlsarbejde. Og dette gælder også for visse racer I KHKG.

Vi bruger også prøverne som beskæftigelses- og konkurrenceprogrammer, hvorved din hund kan få udnyttet de evner og instinkter, der er kendetegnende lige netop for din race.
KHKG sportshundeudvalg bestræber sig på at afholde et årligt Danmarksmesterskab hvor der kan stilles I prøver I det officielle brugsprøveprogram.

DKK afholder hvert år Danmarksmesterskaber for alle racer som er godkendt af DKK. Her igennem er der mulighed for, at blive udtaget til deltagelse i den internationale sammenslutning af kennelklubber – FCI´s årlige Verdensmesterskab for alle hunderacer samt i de Nordiske Mesterskaber, der hvert år afholdes af de nordiske kennelklubber.

Hvis du vil læse mere kan du finde det officielle FCI IGP brugsprøve program her: https://www.dkk.dk/uploads/documents/Aktiviteter/Brugshunde/IGP-pr%C3%B8vereglement-2019.pdf