Regler årets DCH hund

Årets DCH Hund 2022

Generelt:
Prøveåret er perioden 1. januar 2022 – 31. december 2022
Klubbens medlemmer er selv ansvarlige for at indsende resultater til sportshundeudvalget for at få point til årets DCH hund. Sportshundeudvalget er IKKE ansvarlig for at hente resultater på de enkelte hunde via DCH klubmodul.

Resultaterne for 2022 bedes sendt samlet pr. hund og senest den 15. januar 2023 til:

Resultater modtaget efter den 15. januar 2023 vil ikke blive medtaget i beregningen.
Listen offentliggøres umiddelbart efter den 15. januar 2023 og pokal samt diplom for årest DCH hund 2022 vil blive uddelt på førstkommende udstilling i den landsdel hvor den pågældende vinder hører til og kan få den udleveret.

Pointsystem:
Pointsystemet baserer sig på procent af programmets point således at der tildeles point for den enkelte prøves resultat.
Alle prøveresultater tælles sammen ved årets udgang og den med det højeste samlede antal point vil blive årets DCH hund. I tilfælde af pointlighed vil højeste beståede prøve være udslagsgivende.