Kære alle

Sidste tilmeldings frist for tilmelding til generalforsamling i Korsør er overskredet - Der er ikke nogle fra Sjælland, som har tilmeldt sig. Der er to fra Fyn, og måske 5 fra Jylland, og ud af dem, står bestyrelsen, medlemslister og dirigenten for de 5 af tilmeldinger - Der er ingen indkomne forslag jf. klubbens love og Julie og Iben har modtaget genvalg🌺 Set i lyset af jubilæums årets underskud, har vi derfor valgt at flytte generalforsamlingen til Fyn - Der er ingen grund til at bruge klubbens penge på at sende os selv til generalforsamling på Sjælland.

Du er velkommen til  Fjeldsted Skov Kro, Ejby

Kl. 18.30.

Mvh Bestyrelsen

Indkaldelse til

Generalforsamling 2023

 

Der afholdes ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2023 kl. 18.30

På Madam Bagger Solens Plads 6, 4220 Korsør

 

Dagsorden iflg. vedtægterne

 

 

Bestyrelsesmedlemmer på valg, villige til genvalg:

 

Iben Lind

Julie Kühne

 

Stemmeberettigede:

Alle medlemmer der har betalt kontingent senest den 10. januar 2022, samt har været medlem af klubben i mindst 6 måneder, er stemmeberettigede.

 

Valgbare:

Alle medlemmer der har betalt kontingent senest den 10. januar 2022, samt har været medlem af klubben i mindst 6 måneder, er valgbare.

 

Forslag der ønskes behandlet:

I henhold til klubbens love §11 stk 3 skal forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, være klubbens formand eller sekretær i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen.

 

Bestyrelsen

 

Af hensyn til arrangementet skal der du tilmelde dig til klubbens næstformand, Iben.lind@gmail.com eller sms 2612 4198 senest den 25.04.2023

KHKG's regnskab for 2022

KHKG's regnskab for 2021

KHKG's regnskab for 2020

KHKG's regnskab for 2019

KHKG's regnskab for 2018

Referat KHKGs generalforsamling 2018

Materiale fra KHKG's Generalforsamling 2017

Generalforsamling 2017 - Indkomne forslag

Generalforsamling 2016

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2016

KHKGs reviderede regnskab for 2015

Materiale fra KHKGs generalforsamling 2015

Formandens beretning

KHKGs regnskab 2014

Forslag til revision KHKGs love vedtaget på KHKGs generalforsamling 29. april 2015

Referat af KHKGs generalforsamling 29. april 2015

Referat af KHKGs generalforsamling 2014