Indkaldelse til

Generalforsamling 2024

 

Der afholdes ordinær generalforsamling

onsdag den 24. april 2024 kl. 18.30

Elbohallens Cafeteria Tingvejen 24 Taulov, 7000 Fredericia

Dagsorden iflg. vedtægterne

 

Bestyrelsesmedlemmer på valg, (villige til genvalg)

Bodil Rüsz

Anja Hansen

Jakob Faxholm

 

Stemmeberettigede:

Alle medlemmer der har betalt kontingent senest den 10. januar 2024, samt har været medlem af klubben i mindst 6 måneder, er stemmeberettigede.

 

Valgbare:

Alle medlemmer der har betalt kontingent senest den 10. januar 2024, samt har været medlem af klubben i mindst 6 måneder, er valgbare.

 

Forslag der ønskes behandlet:

I henhold til klubbens love §11 stk 3 skal forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, være klubbens formand eller sekretær i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen.

 

Bestyrelsen

 

Af hensyn til arrangementet skal der du tilmelde dig til klubbens næstformand, Iben.lind@gmail.com eller sms 26124198 senest den 23.04.2024

 

KHKG's regnskab for 2023

KHKG's regnskab for 2022

KHKG's regnskab for 2021

KHKG's regnskab for 2020

KHKG's regnskab for 2019

KHKG's regnskab for 2018

Referat KHKGs generalforsamling 2018

Materiale fra KHKG's Generalforsamling 2017

Generalforsamling 2017 - Indkomne forslag

Generalforsamling 2016

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2016

KHKGs reviderede regnskab for 2015

Materiale fra KHKGs generalforsamling 2015

Formandens beretning

KHKGs regnskab 2014

Forslag til revision KHKGs love vedtaget på KHKGs generalforsamling 29. april 2015

Referat af KHKGs generalforsamling 29. april 2015

Referat af KHKGs generalforsamling 2014